Om Brøndby Ungdomsskole

Ungdomsskolen er pr. 1. januar 2020 en del af en større organisation, der også rummer Musikskolen, Klubber & Ungemiljøer og skoletjenesterne Naturskolen, Friluftshuset, Sejlerhuset og Middelalderlandsbyen. Ungdoms- og Musikskolen bor under samme tag, og vi forventer os meget af det miljø og de nye undervisningstilbud, vi i fællesskab er ved at etablere. Ungdomsskolen og Musikskolen har hver i sær egne lokaler, egne medarbejdere og egen leder, som refererer til lederen af den samlede ungdoms- og musikskole og til ungdoms- og musikskolebestyrelsen. 

 

I Brøndby Ungdomsskole arbejder vi alle med det mål, at gribe undervisningen anderledes og kreativt an. Vores hold sammensættes med færre elever (ca. 12) og der er derfor bedre tid til den enkelte elev. Mens lærerne arbejder med faget, har de stor fokus på det sociale og fællesskabet i klassen. Dette fællesskab har mulighed for at udvikle sig yderligere i vores ungecafe, hvor rammerne er sat til et rigtigt godt ungemiljø, som støttes yderligere af skønne, positive og opmærksomme voksne, der igangsætter aktiviteter, som de unge efterspørger. Der spilles bold og andet i hallen, bages kage i køkkenet, laves smykker eller syes nye designs – eller hvad de nysgerrige unge og kreative voksne nu finder på.

Du kan læse mere om organisationens øvrige tilbud her:

Brøndby Musikskole

Brøndby Naturskole

Middelalderlandsbyen