Bestyrelse

 

Repræsentanter for kommunalbestyrelsen
Harun Muharemovic (A) Formand
Syed Aejaz Haider Bukhari (A)
Elif Demir Gokce (u.p)

Repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdoms- og musikskolearbejdet
Alexander Bruhn Skjøth (SF)
Anne Hartvig (A)

Medarbejderrepræsentanter
Sascha Ravn Åxman  (Ungdomsskole & Skoletjenester)
Gustavo Cardinal (Musikskolen)
Youssef Chaykh (Klubber & Ungemiljøer)

Elevrepræsentant
Sara Hayder Muhammed

Fælles elevråd repræsentant (Kommer)