Ungdoms- & Musikskolens bestyrelse

 

Repræsentanter for kommunalbestyrelsen
Harun Muharemovic (A) Formand
Tom Bech Fredriksen (O)
Mette Aabrink (A)

Repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdoms- og musikskolearbejdet
Alexander Bruhn Skjøth (SF)
Anne Hartvig (A)

Medarbejderrepræsentanter
Nicolai Bidstrup (Ungdomsskole & Skoletjenester)
Gustavo Cardinal (Musikskolen)
Youssef Chaykh (Klubber & Ungemiljøer)

Elevrepræsentant
Sander Rosentrætter