Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

 

Information om betaling 

Generelle oplysninger

Den juridiske ansvarlige enhed, som står for udbydelse af aktiviteterne:

Ungdoms- og musikskolen i Brøndby

Horsedammen 42

2605 Brøndby

CVR: 65113015

Mail: ungmus@brondby.dk

Tlf: 43 28 29 10

1. Tilmelding af aktivitet.

Du kan tilmelde dig aktiviteter via hjemmesiden www.brondby-usk.dk

Når tilmeldingen er bekræftet, vil du modtage besked fra Ungdomsskolen per sms. Så snart en tilmelding er bekræftet, er den bindende.

2. Tilmelding af aktivitet med betaling.

Kræver en aktivitet betaling for at deltage, skal betaling foretages i forbindelse med tilmeldingen, for at man kan blive registeret som tilmeldt. Ved tilmeldingen kan du betale med Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard eller MobilePay. Beløbet bliver trukket på kontoen, når tilmeldingen bekræftes af Ungdomsskolen, og herefter er tilmeldingen bindende.

Du skal inden betaling foretages kontrollere, at det er den korrekte aktivitet, du tilmelder dig. 
Prisen på en aktivitet refunderes kun i tilfælde af, at aktiviteten aflyses.

Vær opmærksom på med betaling via MobilePay, vil beløbet først være trukket på din konto, når betalingen står som ”Afsluttet” i din historik. Så længe beløbet står som ”Reserveret” i MobilePay, er beløbet ikke trukket fra kontoen endnu, og betalingen er dermed ikke gennemført.

3. Aktiviteter med ratebetaling eller depositum.

I tilfælde af aktiviteter med ratebetaling eller depositum, vil tilmelding først blive godkendt og registeret ved indbetaling af første ratebetaling eller depositum. Herefter gælder at man forbliver tilmeldt såfremt alle følgende ratebetalinger indløber korrekt.

Udebliver en ratebetaling, kontakter Ungdomsskolen om manglende betaling per mail eller sms. Indbetales manglende beløb herefter ikke, vil eleven blive afmeldt aktiviteten, og depositum er dermed inddraget.

4.Pris

Alle priser er i DKK (danske kroner). 

Der tages forbehold for fejl i priser og tastefejl.

5. Fortrydelse og refundering

Tilmelding i forbindelse med billetkøb er som udgangspunkt bindende. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er købet ikke omfattet fortrydelsesretten.

Prisen på en aktivitet refunderes kun i tilfælde af, at aktiviteten aflyses.

 

Oplysninger om behandling af dine personoplysninger


I Brøndby Kommune har vi fokus på at beskytte de personoplysninger vi har om dig. I de efterfolgende sider forklares, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Den dataansvarlige

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:        

Brondby Kommune
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR: 65113015
Mail: Brondby@brondby.dk
DatabeskyttelsesrådgiverHvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, så kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på folgende måde:

Mail: dpo@brondby.dk
På telefon: 43 28 28 28
Ved brev: Brøndby Kommune, Park Allé 160, 2605 Brøndby, att. 'databeskyttelsesrådgiveren'

1. Lovgrundlaget for behandling af dine oplysninger

Billeder er personoplysninger, som behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på
området.

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Den type af oplysninger vi indsamler om dig, afhænger af det specifikke formål. Eksempelvis vil vi indsamle oplysninger om dig, hvis du søger om hjælpemidler, er i et forløb i jobcentret, er tilknyttet en skole eller institution, søger om byggesag, søger job i kommunen osv. Vi indsamler kun de nødvendige oplysninger til brug for den specifikke opgave vi skal lose.

2. Formålet med behandlingen

Oplysningerne indsamles alene til det formål, der oplyses i samtykket. Oplysningerne anvendes ikke til andet end det formål, der er oplyst.

3. Overførsel til tredjelande

Brøndby kommune behandler ikke dine oplysninger uden for Danmark, EU og EØS.

4. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Oplysningerne vil blive slettet, når aktualiteten ikke længere er til stede og senest efter 5 år.

5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte kommunen eller databeskyttelsesrådgiveren.

6. Har du fortrudt?

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gore ved at henvende dig til Sommersjov, Brøndby Ungdomsskole, Horsedammen 42, 2605 Brøndby. Mail: sommersjov@brondby.dk og bede om at få dit samtykke trukket tilbage. Det kan gøres både mundtligt og skriftligt.

At samtykket trækkes tilbage berører ikke lovligheden af den behandling af oplysninger, der er foretaget indtil tilbagetrækningen af samtykket. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

7. Ret til berigtigelse

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

8. Ret til sletning

Du har ret til at få slettet dine oplysninger. I visse tilfalde kan kommunen vælge et andet hjemmelgrundlag, hvis den registrerede trækker sit samtykke tilbage.

9. Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

10. Ret til at klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dinepersonoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Samtykkeerklæring her.